V listopadovém hlasování bude veřejnost vybírat z dvaceti projektů

Projekt participativního rozpočtu vstoupil do další fáze. Do konce července měli občané města Lanškroun možnost navrhovat projekty na rozvoj komunitního života, zlepšení prostředí či rozvoj města. Ty nejúspěšnější, v přibližné hodnotě jeden milion korun, budou v příštím roce realizovány. Během srpna zástupci městského úřadu posoudili realizovatelnost projektů, reálnou cenu a splnění pravidel participativního rozpočtu. Schváleno bylo 20 projektů, které se nyní představí široké veřejnosti. O vítězi a realizovaných projektech rozhodnou sami občané během hlasování od 1. do 14. listopadu.

Možnost podílet se na investicích města využilo celkem 23 občanů, kteří dohromady podaly 29 návrhů. Pouze 9 z nich nevyhovovalo podmínkám a tak do další fáze participativního rozpočtu nezasáhnou. „Do hlasování nebudou zařazeny projekty, u kterých byla cena nad stanovený limit 800 tisíc korun. V některých případech nelze akci zrealizovat, protože se nejedná o městské pozemky, v jednom pak nebyl navrhovatelem občan Lanškrouna. Některé projekty byly po konzultaci s navrhovateli mírně pozměněny. Upravovala se odhadovaná cena nebo název projektu,“ komentuje způsob vyhodnocení starosta města Radim Vetchý.

Během září a října budou všechny postupující projekty představeny na webových stránkách a v městských novinách. Od 1. do 14. listopadu pak bude široká veřejnost hlasovat o projektech, které radnice v příštím roce realizuje. Radní Hynek Brýdl doufá, že o hlasování bude stejný zájem jako o podávání projektů: „Jsme velmi rádi, že lidem není dění ve městě lhostejné a že do participativního rozpočtu projekty navrhovali. Sešlo se několik zajímavých nápadů, které podle mého názoru budou mít u veřejnosti úspěch. Některé projekty bohužel nebyly kvůli příliš vysokým nákladům schváleny, ale jsou to nápady, kterými se vedení města může do budoucna inspirovat.“

Do hlasování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun starší patnácti let. Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, tak bude ověřována totožnost hlasujících. Každému projektu bude možné udělit kladný hlas, záporný hlas, nebo pro projekt vůbec nehlasovat. Na základě celkového součtu hlasů pak bude stanoveno pořadí projektů. Vítězné návrhy se pak stanou součástí rozpočtu na rok 2020 a během roku budou zrealizovány. Na realizaci projektů bude vyčleněna částka jeden milion korun.

Tisková zpráva města - 2. září 2019

Seznam projektů*

Rozšíření dětského hřiště na koupališti

300 000 Kč

Doplnění mobiliáře na koupaliště

100 000 Kč

Bezpečné město Lanškroun

800 000 Kč

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem

370 000 Kč

Rekonstrukce autobusové zastávky "U města Milána"

140 000 Kč

Obnova a zprovoznění kašny u gymnázia

800 000 Kč

Schůdný chodníček

200 000 Kč

Stromy v oblasti sídliště U Papíren

50 000 Kč

Zeleň v prostoru koupaliště u Dlouhého rybníka.

150 000 Kč

Výsadba pěti listnatých stromů v centru města

80 000 Kč

Nabíjecí stojan pro elektrokola

80 000 Kč

Pilinová běžecká dráha

684 100 Kč

Griloviště

200 000 Kč

Zastřešené lavice na dopravní hřiště

35 000 Kč

Podpora sportovní činnosti spolku Zanzibar Lanškroun, z.s.

70 000 Kč

Lávka

100 000 Kč

Parkovací dům

1 000 000 Kč

Místo pro rodiny na Větru

200 000 Kč

OCR Gladiator race hřiště

250 000 Kč

Komunitní chlebová pec na Pivovarském náměstí

200 000 Kč

Parkoviště u koupaliště vedle minigolfu po odstraněné budově klubu

800 000 Kč

Hýbejme se a navazujme mezigenerační kontakty

300 000 Kč

Modernizace a změna systému parkování

500 000 Kč

Bezbariérový Lanškroun - I. Etapa

250 000 Kč

Odpočívadlo u "Třech líp"

100 000 Kč

Lavička

 

Hřiště na Petanque

15 000kč

Parkování u školy ZŠ DOBROVSKÉHO

800 000 Kč

Brouzdaliště na Jiráskově náměstí

 

 *Červenou barvou jsou vyznačeny neschválené projekty, zeleně projekty schválené.