Hlasování začalo: Vyberte projekty, které má město realizovat

Půl roku po spuštění participativního rozpočtu mohou obyvatelé Lanškrouna svými hlasy rozhodnout o vítězných projektech zařazených do participativního rozpočtu, které v roce 2020 dospějí ke své realizaci. Hlasovat je možné od 1. do 14. listopadu na webové stránce mujrozpocet.lanskroun.eu. Najdete zde popis projektu slovy autora doplněný o fotografie a předpokládanou lokalitu realizace.

Občané města mohou vybírat z dvaceti projektů, které do hlasování postoupily z původních 29 navrhovaných. Devět z nich nesplňovalo požadovaná kritéria, ve většině případů náklady na jejich realizaci převyšovaly maximální stanovenou hodnotu, a proto po posouzení komise složené ze zástupců městského úřadu nebyly do hlasování zařazeny. Dvacet postupujících projektů bylo v uplynulých dvou měsících jednotlivě představováno na webových stránkách rozpočtu, v městských novinách a na facebookových stránkách města. Pro realizaci nejúspěšnějších projektů bude v rozpočtu města pro rok 2020 vyčleněn milion korun.

Hlasovat může každý občan města starší patnácti let. Občané smí hlasovat pouze jednou a ke každému projektu mohou přidělit hlas kladný či záporný, nebo pro projekt nemusí vůbec hlasovat. Opakovanému hlasování jedné osoby bude zabráněno prověřením totožnosti na základě údajů, které hlasující vyplní v hlasovacím formuláři. 

 „Velké poděkování patří všem, kteří své nápady nominovali. Rozhodování o vítězných projektech je nyní v rukou každého z nás. Na sociálních sítích reagují lidé na navrhované projekty v naprosté většině pozitivně. Ohlasy na participativní rozpočet nás přesvědčují, že jde o dobrý počin a realizaci vítězných projektů, které v hlasování uspějí, budeme brát velice vážně,“ říká za vedení města radní Hynek Brýdl.