Občané a lanškrounské spolky budou moci v následujících měsících ovlivnit vývoj a dění ve městě. Radnice vyčlení 1 000 000 korun, o jejichž osudu rozhodnou sami občané. Lanškroun se tak připojil k dalším městům v České republice, ve kterých funguje participativní rozpočet. Nápady na zpříjemnění života ve městě budou moci lidé podávat do konce července. V listopadu pak proběhne hlasování o návrzích a vítězné projekty město zrealizuje v příštím roce.

Město Lanškroun vymezí na nápady svých občanů jeden milion korun, který bude využit na projekty, které zvítězí v hlasování široké veřejnosti. „Díky participativnímu rozpočtu mohou občané uskutečnit své nápady pro zpříjemnění života svých známých, kamarádů a sousedů. Občané Lanškrouna, ale i místní spolky, mohou navrhovat projekty do výše 800 tisíc korun. Může se jednat o investiční projekty, ale žádat lze i o podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu,“ vysvětluje pravidla participativního rozpočtu radní Hynek Brýdl.

Své zpracované návrhy a nápady mohou obyvatelé Lanškrouna podávat až do konce července. Během září a října se s projekty veřejnost seznámí na webových stránkách a v Městských novinách. Následovat bude samotné hlasování, které proběhne v první polovině listopadu. Vítězné projekty se pak stanou součástí rozpočtu na rok 2020 a během následujícího roku budou realizovány. Více informací o rozpočtu přináší také nové webové stránky mujrozpocet.lanskroun.eu, kde občané naleznou harmonogram a pravidla podávání projektů.

„Participativní rozpočet je velká příležitost pro občany spolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města a zlepšení života v něm. Zároveň je to nový způsob, jak může město získat náměty na možné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které mohou ve výsledku znamenat mnoho pro ty, kteří v Lanškrouně žijí," říká starosta města Radim Vetchý.

Participativní rozpočet se těší velké oblibě ve světě, ale čím dál častěji s ním počítají i obce v České republice. Doposud mělo participativní rozpočet několik desítek obcí. Díky návrhům a hlasům obyvatel se realizovaly různorodé projekty: nabíjecí chytrý iSloupek mají nově v České Lípě, ve Žďáru nad Sázavou mohou občané využívat nové pítko, na Praze 8 vznikla komunitní zahrada a v Krnově vybudovali dětské hřiště.


Harmonogram participativního rozpočtu

Navrhování projektů: květen až červenec

Do navrhování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun. Maximální výše navrhovaných projektů je 800 tisíc korun. Realizovány mohou být “tvrdé” i “měkké” projekty. “Tvrdé”, investiční projekty, musí být realizovány na pozemcích města Lanškroun a musí být v souladu s územním plánem. V případě “měkkých”, neinvestičních, projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu.

Posuzování a dopracování projektů: srpen až září

Zástupci městského úřadu posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů a posoudí reálnou cenu investičních projektů. V případě, že navrhovaný projekt nesplňuje pravidla participativního rozpočtu, odhad ceny projektu se výrazně liší od předpokládané ceny v návrhu, tak na to předkladatele návrhu projektu zástupce úřadu upozorní a požádá ho o úpravu. Ty projekty, které nebudou ani po úpravách do konce srpna splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.

Prezentace projektů: říjen

Na webových stránkách a v Městských novinách budou prezentovány všechny projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit.

Hlasování a výběr projektů k realizaci: první polovina listopadu

Do hlasování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun starší patnácti let. Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, tak bude ověřována totožnost hlasujících. Každému projektu bude možné udělit kladný hlas (+1 hlas pro projekt), záporný hlas (-0,5 hlasu pro projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění). Na základě celkového součtu hlasů pak bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.

Na realizaci projektů je vyčleněna částka jeden milion korun. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování - vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl jeden milion korun. Pokud zbývající volná částka pokryje alespoň 50 % odhadované projekty následujícího projektu, pak bude realizováni i on - celková částka realizace tedy může přesáhnout jeden milion korun. Pořadí hlasování je závazné, nelze v daném kalendářním roce realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.


Příklady:

 • Příklad A (budou realizovány tři projekty):
  • 1. projekt v hodnotě 400 000 Kč - k realizaci - zbývá 600 000 Kč
  • 2. projekt v hodnotě 500 000 Kč - k realizaci - zbývá 100 000 Kč
  • 3. projekt v hodnotě 200 000 Kč - k realizaci (volná částka pokryje alespoň 50 % nákladů)
 • Příklad B (budou realizovány dva projekty):
  • 1. projekt v hodnotě 400 000 Kč - k realizaci - zbývá 600 000 Kč
  • 2. projekt v hodnotě 500 000 Kč - k realizaci - zbývá 100 000 Kč
  • 3. projekt v hodnotě 250 000 Kč - nebude realizován (volná částka nepokryje alespoň 50 % nákladů)