Navrhování projektů

Květen až červenec

Do navrhování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun. Maximální výše navrhovaných projektů je 800 tisíc korun. Realizovány mohou být “tvrdé” i “měkké” projekty. “Tvrdé”, investiční projekty, musí být realizovány na pozemcích města Lanškroun a musí být v souladu s územním plánem. V případě “měkkých”, neinvestičních, projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu.

Posuzování a dopracování projektů

Srpen až září

Zástupci městského úřadu posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů a posoudí reálnou cenu investičních projektů. V případě, že navrhovaný projekt nesplňuje pravidla participativního rozpočtu, odhad ceny projektu se výrazně liší od předpokládané ceny v návrhu, tak na to předkladatele návrhu projektu zástupce úřadu upozorní a požádá ho o úpravu. Ty projekty, které nebudou ani po úpravách do konce srpna splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.

Prezentace projektů

Říjen

Na webových stránkách a v Městských novinách budou prezentovány všechny projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit.

Hlasování a výběr projektů k realizaci

První polovina listopadu

Do hlasování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun starší patnácti let. Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, tak bude ověřována totožnost hlasujících. Každému projektu bude možné udělit kladný hlas (+1 hlas pro projekt), záporný hlas (-0,5 hlasu pro projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění). Na základě celkového součtu hlasů pak bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.

Na realizaci projektů je vyčleněna částka jeden milion korun. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování - vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl jeden milion korun. Pokud zbývající volná částka pokryje alespoň 50 % odhadované projekty následujícího projektu, pak bude realizováni i on - celková částka realizace tedy může přesáhnout jeden milion korun. Pořadí hlasování je závazné, nelze v daném kalendářním roce realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.

Příklady:

 • Příklad A (budou realizovány tři projekty):
  • 1. projekt v hodnotě 400 000 Kč - k realizaci - zbývá 600 000 Kč
  • 2. projekt v hodnotě 500 000 Kč - k realizaci - zbývá 100 000 Kč
  • 3. projekt v hodnotě 200 000 Kč - k realizaci (volná částka pokryje alespoň 50 % nákladů)
 • Příklad B (budou realizovány dva projekty):
  • 1. projekt v hodnotě 400 000 Kč - k realizaci - zbývá 600 000 Kč
  • 2. projekt v hodnotě 500 000 Kč - k realizaci - zbývá 100 000 Kč
  • 3. projekt v hodnotě 250 000 Kč - nebude realizován (volná částka nepokryje alespoň 50 % nákladů)