Obnova a zprovoznění kašny u gymnázia

Obnova a zprovoznění kašny u gymnázia

Neschváleno: 44 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Lanškroun je krásné, postupně se rozvíjející město, které je stále více turisticky navštěvované. Město má pěkné čtvercové náměstí, s krásnou renezanční radnicí uprostřed, v jejíž blízkosti se nacházejí dvě kašny. Kašna s delfíny, z nichž tryská voda a je obklopená stromy, zpříjemňuje občanům, a to především v letním období, posezení. Kašna, která se nachází u budovy gymnázia, také zkrášlovala náměstí. Kolem kašny, která byla napuštěna vodou, byly umístěny truhlíky s květinami a v její středu byla umístěna krásná socha chlapečka s holčičkou a rybou. V současné době je tato kašna nevzhledná, neslouží svému účelu, její neutěšený vzhled krásně upravené prostředí náměstí narušuje. Již delší dobu prostor této kašny využívají pouze studenti gymnázia pro hraní „fotbálku“.

S ohledem na měnící se klima, kdy teploty stále častěji dosahují tropických hodnot, které mají negativní vliv na zdraví, vnímám obnovení a zprovoznění kašny jako jedno z opatření, které městské mikroklima může významně ovlivnit a přispět k jeho ochlazování.

Hodnota projektu: 800.000 Kč