Třetí ročník participativního rozpočtu se blíží do fáze hlasování

Od května do konce července letošního roku měli obyvatelé města možnost podávat návrhy do 3. ročníku participativního ročníku. Od 1. do 15. listopadu máte možnost vybírat ze 12 projektů, které do hlasování postoupily z původních 25 navržených. 13 projektů muselo být z hlasování vyřazeno z důvodu nedodržení pravidel či nesplnění všech podmínek.

Abyste se s projekty mohli blíže seznámit, budou zveřejněny na webových stránkách města, na webových stránkách participativního rozpočtu, v městských novinách č. 11 a na facebookových stránkách města. Stejně jako v loňském roce se nabízí dva způsoby hlasování. Je možné hlasovat online na stránce mujrozpocet.lanskroun.eu nebo využít hlasovacího formuláře, který bude součástí městských novin č. 11.

Pravidla hlasování zůstávají stejná. Bude možné udělit jeden kladný či záporný hlas nebo pro projekt nehlasovat. Každý občan Lanškrouna může hlasovat pouze jednou pro každý projekt. Kladný hlas má váhu 1 bodu, záporný hlas -0,5 bodu.

Z druhého ročníku vzešly původně tři vítězné projekty. Projekt Stromy podél cest byl realizován za podpory a přítomnosti veřejnosti v květnu, schody v průchodu mezi ulicemi Dobrovského a Třešňovecká právě prochází rekonstrukcí. Dalším projektem, který měl být realizován v letošním roce, byla obnova a zprovoznění kašny na náměstí J. M. Marků. Od tohoto projektu se nakonec muselo ustoupit po zjištění, že celkové náklady na obnovu kašny by výrazně překračovaly finanční limit pro projekty participativního rozpočtu. Po dohodě s navrhovateli tohoto projektu byl projekt vyřazen a nahrazen dalšími projekty v pořadí, které získaly nejvyšší počet hlasů, a jejich hodnota nepřesáhla 1 mil. korun. Do konce roku budou rozšířena některá dětská hřiště ve městě o další herní prvky, u silnice, která spojuje Lanškroun s Lukovou, vznikne „odpočívka“ u třech lip a z ulice Vančurova do Dolního Třešňovce povede stezka pro pěší i cyklisty.