Hlasování probíhá od 1. do 15. listopadu. Mohou se do něj zapojit všichni občané města Lanškroun. Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, bude ověřována totožnost hlasujících. Každému návrhu je možné udělit kladný hlas (s hodnotou +1), záporný hlas (s hodnotou -0,5) nebo pro návrh vůbec nehlasovat (0). Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.

Hlasování 2021 bylo ukončeno.