Možnost podávat návrhy projektů do participativního rozpočtu byla dne 31.07.2019 ukončena.

Nyní budou posouzeno, zda-li projekty splňují stanovená pravidla a během měsíců září a říjen 2019 budou veškeré projekty prezentovány prostřednictvím těchto stránek. V listopadu bude spuštěno hlasování o jednotlivých projektech.

Děkujeme všem za spoluúčast.