Navrhování projektů

Jednotlivé projekty může navrhovat kterýkoliv občan města Lanškroun, nebo zapsaný spolek se sídlem v Lanškrouně. Maximální výše navrhovaných projektů je 800 tisíc korun. Realizovány mohou být “tvrdé” i “měkké” projekty. Tvrdé, investiční projekty, musí být realizovány na pozemcích města Lanškroun a musí být v souladu s územním plánem.

V případě měkkých, neinvestičních, projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu. Navrhovaný projekt popište prosím co nejpodrobněji do formuláře. V případě nedodržení některých pravidel (cena, soulad s územním plánem atp.) vás budou zástupci města kontaktovat s žádostí o úpravu projektu.

Termín pro podání návrhů je od 2. května do 31. července.