Třetí ročník participativního rozpočtu zná vítězné návrhy

V polovině listopadu skončilo hlasování, ve kterém veřejnost rozhodla o projektech, jež město zrealizuje v roce 2022. Občané měli možnost vybírat z 12 projektů, které do hlasování postoupily z původních 25 navržených. Každému návrhu mohli občané udělit kladný hlas s hodnotou +1 bod, záporný hlas s hodnotou -0,5 bodů nebo pro návrh nehlasovat s hodnotou 0 bodů.

Celkem bylo odevzdáno 258 hlasovacích formulářů, po kontrole dodržení náležitostí hlasovacího formuláře bylo 232 formulářů uznáno za platné, z toho 221 bylo odevzdáno elektronickou formou a 11 fyzicky. Vyřazeny byly hlasovací formuláře občanů, kteří neměli trvalý pobyt v Lanškrouně, byli mladší 15 let nebo těch, které nebylo možné ověřit v registru osob.

Absolutním vítězem se součtem + 139,5 hlasů se stal projekt s názvem Tříděný odpad ve městě. Autorka nápadu navrhuje umístit nádoby na tříděný odpad na 8 – 10 nejfrekventovanějších místech (např. náměstí, autobusové a vlakové nádraží, areál koupaliště, zámecká zahrada aj.). Neméně úspěšným návrhem se součtem +127 hlasů je projekt Úprava zámeckého sálu, ve kterém se přepokládá vybavit zámecký sál novými textiliemi, tj. novou oponou i s harlekýnem, novým bočním a zadním horizontem, šálami a okenními závěsy. Hlasující podpořili také tři projekty v oblasti lanškrounských rybníků. Mezi vstupní bránou a půjčovnou lodiček bude vybudován další přístup do rybníka v podobě nerezového žebříčku, všechny rybníky budou označeny jejich názvem a radovat se mohou také běžci, pro které byl odsouhlasen projekt na rozšíření běžeckých tratí. Hlasující podpořili také První úpravu parkové plochy za fotbalovým hřištěm. Autor navrhuje vytvořit cesty do spodní vodorovné části a prohlídkové místo okolo balvanu upomínajícího na F. L. Jahna, zakladatele tělocvičného hnutí, a doplnit trasu o celkem tři lavičky. Posledním realizovaným návrhem je projekt s názvem Informační cedule. Autor navrhuje na hlavních příjezdových cestách do Lanškrouna umístit důstojné cedule se znakem města, příp. s umístěním znaků partnerských měst. Starosta města Radim Vetchý na závěr dodává: ”Zájem o participativní rozpočet mě velice potěšil. V letošním roce uspělo více drobných projektů, které budou v roce 2022 realizovány. Participativní rozpočet je krásný nástroj pro utváření veřejného prostoru aktivními občany našeho města. Věřím, že realizované projekty potěší nejen jejich navrhovatele. Osobně se moc těším na rozšíření běžeckých tras v oblasti lanškrounských rybníků.”

 Vitezne projekty