Komunitní chlebová pec na Pivovarském náměstí

Komunitní chlebová pec na Pivovarském náměstí

Neschváleno: -109 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Lidí, kteří se v posledních letech věnují pečení chleba je v Lanškrouně a jeho blízkém okolí víc než dost. Komunitní chlebová pec na Pivovarském náměstí by se mohla stát centrem setkávání všech generací. Mohly by zde probíhat kurzy, přátelská setkání, předváděcí akce v pečení chleba, koláčů či jiných delikates. Chlebová pec by byla zastřešená, aby zde tyto akce mohly probíhat i když nebude zrovna příznivé počasí.

OCR Gladiator race hřiště

OCR Gladiator race hřiště

Neschváleno: -88 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Chtěl bych rozšíření Gladiatorskeho hřiště v Lanškrouně u rybníku o doplnění dvou až třech překážek na trénink závodu OCR Gladiator race na běžeckých trasách okolo rybníku.

Nabíjecí stojan pro elektrokola

Nabíjecí stojan pro elektrokola

Neschváleno: -72 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

V dnešní době, kdy cykloturistika zažívá obrovský rozmach mi v Lanškrouně chybí nabíjecí stojan pro elektrokola.
Baterie elektrokola sice obvykle vydrží více než 100 kilometrů, když jí ale přece jen dojde „energie", může cyklista díky dobíjecím stanicím tento problém jednoduše vyřešit. Inspiroval jsem se v rakouských Alpách, ale i v mnoha českých městech, kde tato služba již standardně funguje.

Pilinová běžecká dráha

Pilinová běžecká dráha

Neschváleno: -67 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Pilinová dráha je vhodným doplněním stávajících běžeckých okruhů. Tento druh povrchu je vhodný zejména pro začínající běžce, kteří nemají správnou techniku, pilinová dráha pak změkčuje došlap a chrání pohybový aparát běžců. Své využití má i v tréninku zkušených atletů.
Umístění: Běžecká pilinová dráha bude umístěna podél nově vybudované silnice v Oboře, na místě nezpevněné krajnice.

Podpora sportovní činnosti spolku Zanzibar Lanškroun, z.s.

Podpora sportovní činnosti spolku Zanzibar Lanškroun, z.s.

Neschváleno: -61 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Příspěvek na podporu a rozvoj spolku Zanzibar Lanškroun, který dlouhodobě a úspěšně reprezentuje město Lanškroun. Konkrétní využití příspěvku by spočívalo v zaplacení startovného pro oba týmy a k úhradě cestovních nákladů, které jsou s účastí obou týmů v soutěžích spjaty.
Jedná se o podporu dvou týmů hrajících pod stejným názvem ve dvou rozdílných soutěžích. V loňské sezoně nastoupilo celkem 30 hráčů, všichni z těchto hráčů jsou pouze amatéři.

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem

Zpracování projektové dokumentace na revitalizaci Moravské Sázavy pod Rychnovským vrchem

Neschváleno: -51 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Jedná se o rozpracovaný projekt revitalizace Moravské Sázavy, Lubnického potoka a Rychnovského potoka v prostoru mezi obcemi Rychnov na Moravě a Třebařov. Projekt připravuje spolek Jezerní hora, z.s. Jeho realizace bude mít velký význam, jak pro jižní část území ORP Lanškroun, tak pro samotné město Lanškroun především v době, kdy je třeba přizpůsobovat krajinu klimatickým změnám, které způsobují stále větší časové a místní nerovnoměrné rozložení srážek. S tím souvisí stále častěji vyskytující se sucho. Konkrétně se jedná o další dílčí zlepšení mikroklimatu a obnovu narušeného koloběhu vody v přírodě, čímž také dojde ke snížení efektu srážkového stínu v oblasti lanškrounska. V rámci realizace projektu také dojde k výraznému zvýšení biodiverzity krajiny a vzniku zajímavého území pro relaxaci a odpočinek.

Hřiště na Petanque

Hřiště na Petanque

Neschváleno: -39 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Jsme skupinka kluků který už 4roky hrajou Petangue a hřiště by nám pomohlo, se v této hře(sportu) rozvíjet mnohem lépe. Hřiště by bylo určeno pro každou věkovou skupinu. Kdyby se hřiště vybudovalo mohli by se pořádat turnaje pro širokou veřejnost. A rádi by jsme reprezentovali město na venkovních turnajích.

Místo pro rodiny na Větru

Místo pro rodiny na Větru

Neschváleno: -11 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Na samém konci Lanškrouna, směrem na Výprachtice, je část města, která dle slov lidí, co zde žijí od narození, byla kdysi ta luxusnější. Mezi zelení před Junákem se scházeli sousedi, opékali párky na ohni a děti si spolu hrály na písku či na schovávanou. Dnes tomu tak již není.

Hýbejme se a navazujme mezigenerační kontakty

Hýbejme se a navazujme mezigenerační kontakty

Neschváleno: 1 hlas

Popis návrhu slovy autora:

KDE: Dvorské Lány v blízkosti domova pro seniory/střediska osobní hygieny. Fitness stroje navrhuji umístit v místě, kde je větší klid, konkrétně na pozemku s parcelním číslem 3071/3 (plocha mezi střediskem osobní hygieny a kotelnou pro panelové domy - viz foto). Proč? Prostor splňuje blízkost pro seniory, je odhlučněn keřovým porostem a je ho možné dále rozšiřovat. Prostor dále netrpí na zvýšený počet přihlížejících z chodníků a přilehlých domů. Nedojde ani k zabrání plochy u dětského hřiště, která tak zůstane pro případné budoucí rozšíření.

Griloviště

Griloviště

Neschváleno: 1 hlas

Popis návrhu slovy autora:

Cílem projektu je vybudování 2 veřejných grilovišť. O umístění grilovišť by rozhodovala veřejnost. Možnými místy je park Střelnice, Pivovarská zahrada, ulice Rybniční, pláž Dlouhého rybníka.

Schůdný chodníček

Schůdný chodníček

Neschváleno: 12 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Zhotovení nového, schůdného chodníčku mezi volejbalovými kurty a Ostrovským potokem. Na břehu je sice něco jako chodníček, ale jeho stav a údržba neodpovídá používanosti. Toto místo je dosti frekventované, ale schůdnost je dosti špatná. Dlažba je zarostlá tak, že není téměř vidět. Občané tudy procházející by byli jistě rádi.

Odpočívadlo "U třech líp"

Odpočívadlo "U třech líp"

Neschváleno: 22 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Navrhuji postavit odpočívku (lavičku se stříškou) u "Třech líp". Lípy (4) rostou u silnice, která vede z Lanškrouna k Lukové.
Lavička, případně lavičky, by sloužily občanům především starším, kteří chodí tímto směrem na procházky.

Obnova a zprovoznění kašny u gymnázia

Obnova a zprovoznění kašny u gymnázia

Neschváleno: 44 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Lanškroun je krásné, postupně se rozvíjející město, které je stále více turisticky navštěvované. Město má pěkné čtvercové náměstí, s krásnou renezanční radnicí uprostřed, v jejíž blízkosti se nacházejí dvě kašny. Kašna s delfíny, z nichž tryská voda a je obklopená stromy, zpříjemňuje občanům, a to především v letním období, posezení. Kašna, která se nachází u budovy gymnázia, také zkrášlovala náměstí. Kolem kašny, která byla napuštěna vodou, byly umístěny truhlíky s květinami a v její středu byla umístěna krásná socha chlapečka s holčičkou a rybou. V současné době je tato kašna nevzhledná, neslouží svému účelu, její neutěšený vzhled krásně upravené prostředí náměstí narušuje. Již delší dobu prostor této kašny využívají pouze studenti gymnázia pro hraní „fotbálku“.

Rekonstrukce autobusové zastávky "U města Milána"

Rekonstrukce autobusové zastávky "U města Milána"

Schváleno: 45 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Současná dožitá autobusová zastávka na rohu ulic Dobrovského a Dvorské je částečně umístěna na soukromém pozemku a částečně na pozemku města č. 3852/1. V roce 2018 bylo radou města rozhodnuto, že tato dožitá zastávka bude zdemolována, bude nahrazena jednomodulovou s bočnicemi o rozměrech 3,0 x 1,8m, a osazena na pozemek města. Rovněž bude vybavena lavičkou a odpadkovým košem.

Zastřešené lavice na dopravní hřiště

Zastřešené lavice na dopravní hřiště

Schváleno: 64 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Ráda bych z projektu podpořila nákup zastřešených lavic na dopravní hřiště. Ve čtvrtých třídách ZŠ je povinná dopravní výchova, tak je hlavně v jarních a podzimních měsících dopravní hřiště plně využíváno. Je smutné, když si zde děti nemají kde odložit své věci, ještě smutnější je, že si zapisují na zemi, protože zde základní vybavení chybí. Na internetu je velká nabídka, vybrala jsem jednu z nich, cenově nenákladnou a účel jistě splní.

Rozšíření dětského hřiště na koupališti

Rozšíření dětského hřiště na koupališti

Schváleno: 68 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Městský park při vstupu do oblasti přírodního parku Lanškrounské rybníky je velmi dobře dostupný jak pěšky, tak i automobilem. Bývá tak vhodným cílem (nebo jedním z cílů) vycházek s dětmi na zdravý vzduch.

Zeleň v prostoru koupaliště u Dlouhého rybníka

Zeleň v prostoru koupaliště u Dlouhého rybníka

Schváleno: 70 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Zeleň v prostoru koupaliště u Dlouhého rybníka.

Stav:
Letos byla nešetrně vykácena řada stromů a odstraněny skoro všechny keře v areálu koupaliště u Dlouhého rybníka.
Navíc některé stromy na pláži jsou už staré a velice prořezané, hrozí jim postupné usychání.

Doplnění mobiliáře na koupaliště

Doplnění mobiliáře na koupaliště

Schváleno: 70 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Koupaliště prochází modernizací a získává novou tvář. Bohužel se při tom hledělo zejména na vzhled a byla opomenuta některá léty ověřená hlediska. V případě laviček jde zejména o praktičnost a rozmístění.

Bezbariérový Lanškroun - I. etapa

Bezbariérový Lanškroun - I. etapa

Schváleno: 131 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Cílem projektu je zlepšit bezpečnost a zjednodušit pohyb na chodnících, u kterých chybí bezpečné sjezdy. Tyto chodníky jsou nebezpečné zejména pro nevidomé, vozíčkáře, rodiče s kočárky a malými dětmi. Autor návrhu byl vyzván k doplnění a vytipování 8 až 10 nejméně bezpečných míst ve městě. Autor navrhl v I. etapě řešit sjezdy v ulicích B. Smetany, Lidická, M. Majerové a Za Střelnicí. Město s navrženými ulicemi obdrželo i fotodokumentaci chodníků celého Lanškrouna, které jsou vhodné k budoucí úpravě. Odhadované rozpočtové náklady projektu představují částku 250 tis. Kč.

Výsadba pěti listnatých stromů v centru města

Výsadba pěti listnatých stromů v centru města

Schváleno: 158 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Změna klimatu se projevuje i v českých městech. Příkladem je nárůst počtu tropických dní (teplota nad 30 °C) a tropických nocí (teplota neklesne pod 20 °C). Horko má negativní vliv na zdraví lidí i zvířat. Jedním z možných opatření, jak se horku ve městech bránit, je výsadba stromů. Ty významně ovlivňují městské mikroklima, když vypařováním zachycené vody přispívají k ochlazování svého okolí. Navíc fungují jako "čističi" ovzduší.