Rekonstrukce autobusové zastávky "U města Milána"

Rekonstrukce autobusové zastávky "U města Milána"

Schváleno: 45 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Současná dožitá autobusová zastávka na rohu ulic Dobrovského a Dvorské je částečně umístěna na soukromém pozemku a částečně na pozemku města č. 3852/1. V roce 2018 bylo radou města rozhodnuto, že tato dožitá zastávka bude zdemolována, bude nahrazena jednomodulovou s bočnicemi o rozměrech 3,0 x 1,8m, a osazena na pozemek města. Rovněž bude vybavena lavičkou a odpadkovým košem.

Dle koordinační situace od projektantky ing. Ivany Smolové jsou v těsné blízkosti uloženy sítě (vodovod, kanalizace, plyn, optický kabel, kabelové podzemní vedení NN a pilíř NN ČeZu. Případné přeložky těchto sítí při větším modulu zastávky by si tedy vyžádaly další 100tisícové náklady. Nové vedení města v listopadu 2018 rozhodlo, že práce na této zastávce budou pozastaveny a již uzavřená smlouva s firmou Bromach spol. s.r.o. na částku 207 000,- Kč byla na pokyn vedení města zrušena. Nicméně autobusová zastávka jejíž dodávka byla součástí této smlouvy byla v roce 2018 dodána a městem uhrazena. V současné době je uskladněna v areálu TS. Město rovněž zaplatilo projektantce za projekt 38 000,- Kč.

Při schůzce v lednu 2019 mi pan starosta sdělil, že tato nová zastávka je malá na uvedené místo. Požádala jsem proto dopravce Icom Transport a.s., o informaci o počtu prodaných jízdenek při nástupu na této autobusové zastávce. Tento údaj jsem obdržela za měsíc leden 2019. Tzn. za období od 2.1. - 31.1.2019. V tomto měsíci bylo 22 pracovních dní a 8 dní (So/Ne).
Na této autobusové zastávce zastavují 3 linky:
700950 – Lanškroun - Štíty, Králíky
V pracovní dny autobus jede 9x. O víkendech 4x. Za celý měsíc leden bylo prodáno 294 jízdenek, tzn., že nastoupilo na jízdu v této zastávce v průměru 1,37 cestujících.
700913 – Lanškroun – D. Čermná, Verměřovice, Letohrad
V pracovní dny autobus jede 13x. O víkendech 4x. Za celý měsíc leden bylo prodáno 683 jízdenek, tzn., že nastoupilo na jízdu v této zastávce v průměru 2,26 cestujících.
700914 – Lanškroun – Výprachtice, H. Heřmanice
V pracovní dny autobus jede 11x. O víkendech 2x. Za celý měsíc leden bylo prodáno 665 jízdenek, tzn., že nastoupilo na jízdu v této zastávce v průměru 2,66 cestujících.

Proto se domnívám, že tato navrhovaná nová zastávka, její dispoziční umístění i rozměrově je na uvedené místo plně dostačuje pro takový počet cestujících.

Hodnota projektu: 140.000 Kč