Schůdný chodníček

Schůdný chodníček

Neschváleno: 12 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Zhotovení nového, schůdného chodníčku mezi volejbalovými kurty a Ostrovským potokem. Na břehu je sice něco jako chodníček, ale jeho stav a údržba neodpovídá používanosti. Toto místo je dosti frekventované, ale schůdnost je dosti špatná. Dlažba je zarostlá tak, že není téměř vidět. Občané tudy procházející by byli jistě rádi.

Hodnota projektu: 200.000 Kč