Výsadba pěti listnatých stromů v centru města

Výsadba pěti listnatých stromů v centru města

Schváleno: 158 hlasů

Popis návrhu slovy autora:

Změna klimatu se projevuje i v českých městech. Příkladem je nárůst počtu tropických dní (teplota nad 30 °C) a tropických nocí (teplota neklesne pod 20 °C). Horko má negativní vliv na zdraví lidí i zvířat. Jedním z možných opatření, jak se horku ve městech bránit, je výsadba stromů. Ty významně ovlivňují městské mikroklima, když vypařováním zachycené vody přispívají k ochlazování svého okolí. Navíc fungují jako "čističi" ovzduší.

Proto navrhuji výsadbu pěti listnatých stromů v části Lanškroun-Vnitřní město (https://mapy.cz/zakladni?x=16.6093233&y=49.9126668&z=17&source=ward&id=14620) . Navrhovaná částka by měla pokrýt nákup sazenic, nezbytné povrchové úpravy, výsadbu, následnou péči a také konzultace s krajinářským architektem, který společně s městským architektem vytipuje místa výsadby i druh stromů.
Stromy nebudou náhradou za jiné pokácené stromy. Cílem projektu není výsadba "sama pro sebe", ale to, aby stromy plnily svou funkci a současně přispěly ke zkrášlení našeho města.

Hodnota projektu: 80.000 Kč