Čistější město i místo pro odpočinek, to přinese letošní ročník participativního rozpočtu

Ve středu 15. listopadu skončilo již páté hlasování, ve kterém veřejnost rozhodovala o navržených projektech v rámci participativního rozpočtu. Ty vítězné by měly být realizovány do konce příštího roku.  Letos měli možnost občané vybírat ze 17 navržených projektů, které do hlasování postoupily z původních 35 návrhů. Každému z nich mohli občané udělit kladný hlas s hodnotou +1 bod, záporný hlas s hodnotou -0,5 bodu nebo pro návrh nehlasovat s hodnotou 0 bodu.

Do letošního hlasování se zapojilo celkem 264 občanů. Po kontrole dodržení náležitostí hlasovacího formuláře bylo uznáno 258 platných hlasů, z toho 214 bylo podáno elektronickou formou a 44 formou fyzickou.

V letošním ročníku zvítězily návrhy, které se umístily na prvních třech příčkách. Absolutním vítězem se stal se součtem 143 hlasů projekt s názvem Čisté město. Jde o umístění více odpadkových košů nejen na „poklady“ našich mazlíčků. Jeho hodnota je odhadována na 120 tisíc korun. Těsně na druhém místě se se 131 hlasy umístil projekt s názvem Kontejnerová stání na tříděný odpad na veřejných prostranstvích. Ten si klade za cíl zkulturnění obydlených částí města vybudováním nových stání pro kontejnery na stávajících sběrných místech. Jeho hodnota je odhadována na 500 tisíc korun. Na pomyslnou třetí příčku se dostal projekt s názvem Lavičky s opěradly ve městě a v blízkém okolí. Ty by měly sloužit především seniorům, kteří se snaží chodit pěšky, ale potřebují si cestou odpočinout vsedě s oporou. Celková odhadovaná hodnota je 175 tisíc korun. V pořadí čtvrtý vítězný projekt – Mlhoviště – se již s předpokládanou hodnotou 800 tisíc korun do částky jeden milion korun vyhrazené pro participativní rozpočet nevešel a realizován nebude. Výsledky všech návrhů zařazených do hlasování najdete na webových stránkách participativního rozpočtu.

Kvůli vyšším odhadovaným cenám projektů byly z hlasování vyřazeny tyto návrhy: modernizace veřejného osvětlení, kamerový systém při vjezdu do města, řešení parkování u hřbitova, revitalizace parku u skautské klubovny, úprava povrchu místní spojovací komunikace Kralická-Kouty, dostavba chodníku u bývalého bytového podniku, zřízení re-use centra, revitalizace sportoviště v ul. Českých bratří - II. etapa, oprava přístupové komunikace k loděnici KČT, rozšíření dětského hřiště na „Átriácích“, výsadba stromů podél cyklostezky Lanškroun-Žichlínek a nové autobusové zastávky.

Nejen pro vysoké náklady, ale také z důvodu požadavku na závazné stanovisko orgánu památkové péče byly dále vyřazeny tyto projekty: umístění smrku na nám. J. M. Marků, přemístění časové osy z náměstí, vybudování nájezdů pro vozíčkáře na nám. J. M. Marků.

Petra Klementová