Hlasovat může pouze občan města Lanškroun starší 15 let.

Opakované hlasování není možné.

Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování je ověřována totožnost hlasujících.

Každému projektu je možné udělit kladný hlas (+1 hlas pro projekt), záporný hlas (-0,5 hlasu pro projekt) nebo pro projekt vůbec nehlasovat.

Hlasovat je možné dvěma způsoby:

  • prostřednictvím elektronického formuláře,
  • prostřednictvím hlasovacího formuláře, který je součástí Městských novin č. 11.

Termín pro hlasování je od 1. do 15. listopadu.