Mohou se do něj zapojit všichni občané města Lanškroun. Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, bude ověřována totožnost hlasujících. Každému návrhu je možné udělit kladný hlas (s hodnotou +1), záporný hlas (s hodnotou -0,5) nebo pro návrh vůbec nehlasovat (0). Na základě celkového součtu hlasů bude stanoveno pořadí, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.

 

Termín pro hlasování je od 1. do 15. listopadu.