Občané Lanškrouna mají možnost se zapojit do rozhodování o rozvoji města. V rozpočtu města je vyčleněna částka 1 000 000 Kč, o jejímž investování rozhodnou sami občané.

Občané nejprve předloží své nápady na zpříjemnění života ve městě a poté prostřednictvím hlasování rozhodnou, které projekty se zrealizují. Realizace probíhá vždy v následujícím kalendářním roce.

Kompletní Pravidla participativního rozpočtu naleznete zde.


Harmonogram participativního rozpočtu

 • Duben až květen – navrhování projektů
  Do navrhování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun nebo zapsané spolky se sídlem v Lanškrouně.
  Maximální hodnota navrženého projektu je 500 000 Kč.
  Předmětem návrhu mohou být jak projekty investičního charakteru (tzv. „tvrdé“), tak projekty neinvestiční (tzv. „měkké“).
  Kritéria přijatelnosti návrhu jsou uvedena v Pravidlech participativního rozpočtu města Lanškroun.
 • Červen až srpen – kontrola navržených projektů a případné úpravy projektu
  Zástupci městského úřadu posoudí splnění všech kritérií.
  V případě, že navrhovaný projekt nesplňuje pravidla participativního rozpočtu nebo se odhad ceny projektu výrazně liší od předpokládané ceny v návrhu, bude s navrhovatelem konzultována případná úprava návrhu. Ty projekty, které nebudou ani po úpravách do konce srpna splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.
 • Září – posouzení realizovatelnosti, výběr projektů k hlasování
  Ekonomicko-investiční komise na základě vyjádření příslušných úředníků rozhodne o realizovatelnosti projektu a jeho zařazení do hlasování.
 • Říjen – prezentace projektů vybraných k hlasování
  Projekty, o kterých bude možné hlasovat, budou zveřejněny na webových stránkách, sociálních sítích a v Městských novinách.
 • První polovina listopadu – hlasování
  Do hlasování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun starší 15 let.
  Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, bude ověřována totožnost hlasujících. Každému projektu bude možné udělit kladný hlas (+1 hlas pro projekt), záporný hlas (-0,5 hlasu pro projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat.
 • Následující kalendářní rok – realizace
  Realizovány budou projekty na základě pořadí v hlasování.
  Bude realizováno tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl částku 1 000 000 Kč. Pokud zbývající volná částka pokryje alespoň 50 % odhadované hodnoty následujícího projektu, pak bude realizován i on (celková částka za realizované projekty tedy může přesáhnout částku 1 000 000 Kč).