Občané a lanškrounské spolky budou moci v následujících měsících ovlivnit vývoj a dění ve městě. Radnice vyčlení 1 000 000 korun, o jejichž osudu rozhodnou sami občané. Lanškroun se tak připojil k dalším městům v České republice, ve kterých funguje participativní rozpočet. Nápady na zpříjemnění života ve městě budou moci lidé podávat do konce července. V listopadu pak proběhne hlasování o návrzích a vítězné projekty město zrealizuje v příštím roce.

Město Lanškroun vymezí na nápady svých občanů jeden milion korun, který bude využit na projekty, které zvítězí v hlasování široké veřejnosti. „Díky participativnímu rozpočtu mohou občané uskutečnit své nápady pro zpříjemnění života svých známých, kamarádů a sousedů. Občané Lanškrouna, ale i místní spolky, mohou navrhovat projekty do výše 800 tisíc korun. Může se jednat o investiční projekty, ale žádat lze i o podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu,“ vysvětluje pravidla participativního rozpočtu radní Hynek Brýdl.

Své zpracované návrhy a nápady mohou obyvatelé Lanškrouna podávat až do konce července. Během září a října se s projekty veřejnost seznámí na webových stránkách a v Městských novinách. Následovat bude samotné hlasování, které proběhne v první polovině listopadu. Vítězné projekty se pak stanou součástí rozpočtu na rok 2020 a během následujícího roku budou realizovány. Více informací o rozpočtu přináší také nové webové stránky mujrozpocet.lanskroun.eu, kde občané naleznou harmonogram a pravidla podávání projektů.

„Participativní rozpočet je velká příležitost pro občany spolupodílet se na tvorbě celkového vzhledu města a zlepšení života v něm. Zároveň je to nový způsob, jak může město získat náměty na možné úpravy a oživení veřejných prostranství či budov, které mohou ve výsledku znamenat mnoho pro ty, kteří v Lanškrouně žijí," říká starosta města Radim Vetchý.

Participativní rozpočet se těší velké oblibě ve světě, ale čím dál častěji s ním počítají i obce v České republice. Doposud mělo participativní rozpočet několik desítek obcí. Díky návrhům a hlasům obyvatel se realizovaly různorodé projekty: nabíjecí chytrý iSloupek mají nově v České Lípě, ve Žďáru nad Sázavou mohou občané využívat nové pítko, na Praze 8 vznikla komunitní zahrada a v Krnově vybudovali dětské hřiště.


Harmonogram participativního rozpočtu

Květen až červenec - navrhování projektů

Do navrhování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun. Maximální výše navrhovaných projektů je 800 tisíc korun. Realizovány mohou být “tvrdé” i “měkké” projekty. “Tvrdé”, investiční projekty, musí být realizovány na pozemcích města Lanškroun a musí být v souladu s územním plánem. V případě “měkkých”, neinvestičních, projektů lze žádat podporu na komunitní, volnočasové, kulturní či sportovní aktivity zajišťované přímo navrhovatelem projektu.

Srpen až září - posuzování a dopracování projektů

Zástupci městského úřadu posoudí realizovatelnost jednotlivých návrhů a posoudí reálnou cenu investičních projektů. V případě, že navrhovaný projekt nesplňuje pravidla participativního rozpočtu, odhad ceny projektu se výrazně liší od předpokládané ceny v návrhu, tak na to předkladatele návrhu projektu zástupce úřadu upozorní a požádá ho o úpravu. Ty projekty, které nebudou ani po úpravách do konce srpna splňovat pravidla, budou z participativního rozpočtu vyřazeny a nebude o nich hlasováno.

Říjen - prezentace projektů

Na webových stránkách, sociálních sítích a v Městských novinách budou prezentovány všechny projekty, aby se s nimi mohla veřejnost seznámit.

První polovina listopadu - hlasování a výběr projektů k realizaci

Do hlasování se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun starší patnácti let. Aby bylo zabráněno opakovanému hlasování, tak bude ověřována totožnost hlasujících. Každému projektu bude možné udělit kladný hlas (+1 hlas pro projekt), záporný hlas (-0,5 hlasu pro projekt), nebo pro projekt vůbec nehlasovat (počet hlasů pro daný projekt se nezmění). Na základě celkového součtu hlasů pak bude stanoveno pořadí projektů, podle kterého budou vybrány projekty k realizaci.


Na realizaci projektů je vyčleněna částka jeden milion korun. Realizovány budou projekty podle pořadí v hlasování - vždy tolik projektů, aby součet jejich odhadovaných hodnot nepřesáhl jeden milion korun. Pokud zbývající volná částka pokryje alespoň 50 % odhadované projekty následujícího projektu, pak bude realizováni i on - celková částka realizace tedy může přesáhnout jeden milion korun. Pořadí hlasování je závazné, nelze v daném kalendářním roce realizovat projekt, který se v hlasování neumístil na potřebné pozici.

Příklady:

 • Příklad A (budou realizovány tři projekty):
  • 1. projekt v hodnotě 400 000 Kč - k realizaci - zbývá 600 000 Kč
  • 2. projekt v hodnotě 500 000 Kč - k realizaci - zbývá 100 000 Kč
  • 3. projekt v hodnotě 200 000 Kč - k realizaci (volná částka pokryje alespoň 50 % nákladů)
 • Příklad B (budou realizovány dva projekty):
  • 1. projekt v hodnotě 400 000 Kč - k realizaci - zbývá 600 000 Kč
  • 2. projekt v hodnotě 500 000 Kč - k realizaci - zbývá 100 000 Kč
  • 3. projekt v hodnotě 250 000 Kč - nebude realizován (volná částka nepokryje alespoň 50 % nákladů)