Letošní ročník participativního rozpočtu přinese dvě důležité rekonstrukce

V polovině listopadu skončilo hlasování, ve kterém veřejnost rozhodla o projektech, jež město zrealizuje v roce 2023. Občané měli možnost vybírat z 16 projektů, které do hlasování postoupily z původních 26 navržených. Každému návrhu mohli občané udělit kladný hlas s hodnotou +1 bod, záporný hlas s hodnotou -0,5 bodů nebo pro návrh nehlasovat s hodnotou 0 bodů.

Celkem bylo odevzdáno 392 hlasovacích formulářů, po kontrole dodržení náležitostí hlasovacího formuláře bylo 367 formulářů uznáno za platné, z toho 319 bylo odevzdáno elektronickou formou a 48 fyzicky. Z uvedených čísel vyplývá, že zájem o participativní rozpočet vzrostl, především aktivita obyvatel při hlasování je podstatně vyšší. 

Vzhledem k vysokým odhadovaným hodnotám projektů, které získaly nejvyšší počet hlasů, se mezi vítěze zařadily pouze dva projekty. Absolutním vítězem se součtem 238 hlasů se stal projekt s názvem Modernizace sportoviště ul. Českých bratří. Hodnota projektu se odhaduje na 500.000 Kč. Sportoviště se nyní nachází v neudržovaném a zanedbaném stavu a modernizace by bezesporu vedla k lepšímu využití a užitečnosti tohoto místa. Neméně úspěšným návrhem se součtem 214 hlasů je projekt Revitalizace schodů Houští – Na Větru, cílem opravy schodů je dle slov autora především zvýšení bezpečnosti. Hodnota tohoto projektu se odhaduje na 800.000 Kč. 

V rozpočtu města je pro participativní rozpočet každý rok vyhrazen 1 milion korun. V případě, že nastane situace, jako tomu je v letošním roce, to znamená, že součet hodnot vítězných projektů přesahuje částku 1 milion korun, může být v pořadí druhý projekt realizován v případě, že volná částka pokryje alespoň 50% nákladů. Zbývající částka musí být dofinancována z jiného závazného ukazatele.

Snímek_obrazovky_2022-11-25_073411.jpg