Participativní rozpočet se hlásí už popáté

Projekt participativní rozpočet v minulých letech ukázal, že obyvatelé města se chtějí aktivně zapojit do zvelebování města a iniciativně přicházejí s podněty, jak toho dosáhnout. I v letošním roce se projekt participativní rozpočet uskuteční a vy máte opět příležitost navrhnout a podpořit úpravy stávajících míst či přijít s novým nápadem. Pravidla zůstávají beze změny a časový harmonogram je obdobný jako v minulých letech.

První fáze, navrhování, potrvá od 2. května do konce července. Své návrhy můžete podávat prostřednictvím webových stránek mujrozpocet.lanskroun.eu. Zapojit se mohou obyvatelé města starší 15 let. Finanční limit pro každý projekt je 800 tisíc korun. V srpnu a v září se bude radnice zabývat došlými návrhy a posuzovat jejich realizovatelnost a soulad s pravidly. Současně také budou probíhat jednání s navrhovateli projektů. Projekty, které postoupí do hlasování, budou postupně zveřejňovány na webových stránkách, facebookových stránkách města a také v listopadovém čísle Městských novin.

Fáze hlasování potrvá od 1. do 15. listopadu. Hlasovat bude možné online nebo můžete využít tištěný formulář, který bude také součástí listopadového čísla Městských novin. Hlasovat budou moci občané města starší 15 let. Ve druhé polovině listopadu budou vítězné projekty zveřejněny a s jejich realizací se počítá v roce 2024. Vítězných projektů může být několik, ale jejich celková hodnota nesmí přesáhnout 1 mil. korun.

Tereza Juřinová