Skončila fáze podávání návrhů do letošního participativního rozpočtu

Skončila fáze podávání návrhů do letošního participativního rozpočtu

I v poslední červencový den ještě někteří občané využili možnost pro podání návrhu projektu do 5. ročníků participativního rozpočtu. A protože zájem obyvatel i zapsaných spolků je každoročně vysoký, sešlo se letos celkem 35 návrhů od 23 navrhovatelů.

V polovině prázdnin se tak participativní rozpočet přesunul do fáze posouzení realizovatelnosti navržených projektů a dodržení pravidel. Následně budou projekty, které komise vyhodnotí jako vyhovující, zveřejněny v průběhu října na webových stránkách města a také v Městských novinách, aby se s nimi mohli seznámit všichni občané města. První polovina listopadu pak bude jako obvykle patřit hlasování. Do toho se mohou zapojit všichni občané města Lanškroun starší patnácti let. Podpořit jednotlivé návrhy svými hlasy můžete tradičně formou hlasování na webových stránkách mujrozpocet.lanskroun.eu. Na realizaci projektů je v rozpočtu města každoročně vyčleněna částka jeden milion korun. Úspěšné návrhy se své realizace dočkají v průběhu roku 2024.

Souběžně s fází navrhování a hlasování v tomto roce probíhá realizace dvou vítězných projektů z loňského ročníku modernizace sportoviště ul. Českých bratří a revitalizace schodů Houští – Na Větru. Na přípravě obou projektů nyní pracují zaměstnanci odboru investic a majetku.

Petra Klementová