Výsadba stromů podél cyklostezky Lanškroun-Žichlínek

Výsadba stromů podél cyklostezky Lanškroun-Žichlínek

Neschváleno: 180,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Stromy jsou nezbytným krajinným prvkem. Nejen, že nám poskytují životadárný kyslík, ale také čistí vzduch, zachytávají prach, vytváří nenahraditelný stín, působí jako přirozené větrolamy a sněholamy. Stromy vytváří klimaticky příjemné a příznivé prostředí. V neposlední řadě jsou stromy a keře domovem a úkrytem ptáků a drobných živočichů.
Ve stromech je tak naděje na budoucnost života na Zemi. Je nezbytné posílit výsadbu, ale rovněž i ochranu vzrostlých stromů.
Výsadba stromů podél cest má v Česku historickou tradici.

Pro zvýšení užitné hodnoty by bylo nejvhodnější vysadit stromy ovocné, jeřáby, případně bobulové keře, které tak zároveň poskytnou potravu ptákům a dalším tvorům.

Hodnota projektu: 75 000 Kč