Revitalizace parku u skautské klubovny

Revitalizace parku u skautské klubovny

Neschváleno: 89,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Jedná se o parčík v ulici Na Větru, který slouží ke hrám skautům i místním dětem. Úpravy zvýší bezpečnost dětí a usnadní strojovou údržbu parku. Při úpravě se odstraní betonové obrubníky nefukčních cestiček k centru parku, kde se v místě bývalého pískoviště postaví lanová pyramida. Ta uspokojí dětské touhy po výškách.

Hodnota projektu: 500 000 Kč