Modernizace dětského hřiště na ulici Olbrachtova

Neschválen: 70 bodů

Popis projektu:

Doplnění dětského hřiště o nové herní prvky pro děti do 6 let, pro které je hřiště primárně určeno.

Hodnota projektu: 800 000 Kč

Chytré WC na běžeckém okruhu v Oboře

Neschválen: -16,5 bodu

Popis projektu:

Plně vybavené WC napájené ze solárního panelu. Za použití se platí prostřednictvím SMS nebo platební kartou. Toaleta je připojena k internetu, přes webovou aplikaci obsluze hlásí, kolik zbývá vody na splachování, na mytí rukou a zda není nádrž plná. Nabízí také možnost nabíjení mobilních telefonů, a to nejen uvnitř, ale i venku.

Hodnota projektu: 800 000 Kč

Lavičky s opěradly ve městě a v blízkém okolí

Schválen: 108,5 bodu

Popis projektu:

Lavičky s opěradly na potřebná místa ve městě a v blízkém rekreačním okolí. Především pro seniory, kteří se snaží chodit pěšky, ale potřebují si po půl kilometru odpočinout vsedě s oporou.

  • Nádražní ulice v napojení s ulicí Na Valech,
  • Dvořákova ulice u odbočky k nádraží ČD,
  • Česká ulice na konci rovného úseku za mostem, pod svahem,
  • Nádražní ulice na začátku výstupu cyklostezky nahoru k sídlišti Zámeček,
  • na ulici Lidické, kde se ulice lomí mírně doprava,
  • ulice Na Výsluní,
  • ulice Dvořákova nejblíž k areálu Kaufland a k průmyslovému areálu.

Hodnota projektu: 175 000 Kč

3. místo v hlasování obyvatel Lanškrouna

Umístění laviček na Dvorských Lánech

Neschválen: 31 bodů

Popis projektu:

Navrácení dvou laviček, které byly u chodníku odstraněny cca před 13 lety z důvodu provedení nového zámkového chodníku od Dvorských Lánů (dětského hřiště) k hlavní silnici mezi domem M. Majerové 857, 858 a bývalou truhlárnou Vondra.

Hodnota projektu: 50 000 Kč

Nové směrovky pro Lanškroun

Neschválen: 57,5 bodu

Popis projektu:

Směrovky označující cestu k významným budovám, místům a ulicím jsou v Lanškrouně viditelně zastaralé a zašlé. Projekt řeší zahájení jejich postupné výměny. V případě, že částka nebude dostatečná pro výměnu směrovek po celém městě, doporučuji začít v historickém centru.

Autor návrhu doplňuje, že vzhled směrovek by měl být připraven ve spolupráci s městskou architektkou a měl by odpovídat vizuálnímu stylu města Lanškroun. Směrovky by měly být vstřícné i k turistům, kteří neumí česky.

Hodnota projektu: 250 000 Kč

Multifunkční pódium

Neschválen: 104 bodů

Popis projektu:

Vybudování multifunkčního pódia, v zahradním areálu Sociálních služeb Lanškroun, by výrazně napomohlo k dalšímu přiblížení kultury a zájmové činnosti nejen klientům Sociálních služeb Lanškroun a obyvatelům bývalého Penzionu ale i činnosti Rodinného centra Dětský svět. Letní akce pod širým nebem jsou veřejností obecně vnímány jako příjemné zpestření života. Samozřejmě to tak vnímají i klienti Sociálních služeb Lanškroun, a pokud by pódium skýtalo prostor i pro různé denní volnočasové aktivity a setkávání, bylo by pak často využívané.

Na základě dobré spolupráce s MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec a Rodinným centrem Dětský svět by se pódium stalo perfektním prostorem pro dětská vystoupení, či hudební a uměleckou produkci určenou nejen seniorům, ale i dětem, rodičům i veřejnosti. Pódium by zároveň sloužilo jako odpočinkový prostor pro klienty Domova doplněný vyvýšenými záhony pro realizaci zahradní terapie. Pódium by bylo vybaveno skládacím zastřešením, které by v parných měsících poskytovalo potřebný stín.

Hodnota projektu: 350 000 Kč

Chodník přes bývalou tržnici

Neschválen: 87 bodů

Popis projektu:

Vybudování chodníku v prostoru bývalé tržnice podél prodejny Elektro Joklík. Mnoho let se zde chodí po vyčnívajících kamenech a trávě. Nejhorší je tato cesta za deštivého počasí.

Hodnota projektu: 800 000 Kč

Přidání mobiliáře na Dvorských Lánech

Neschválen: 49,5 bodu

Popis projektu:

Umístění 2 laviček na Dvorských Lánech, kde se za B. Martinů 949-951 scházejí mladí, staří a i pejskaři a odpočívají ve stínu pod stromy nebo dovádí se svými mazlíčky. Prostor někdy využívají dětské skupiny nebo spolek Rodinné centrum Dětský svět.

Hodnota projektu: 50 000 Kč

Zrušení obrub po starém hřišti na Dvorských Lánech

Neschválen: -17 bodů

Popis projektu:

V Lanškrouně na Dvorských Lánech se za žluto-zeleno-oranžovým panelovým domem (B. Martinů 949-951) nachází již mnoho let zarostlé škvárové hřiště. Jediná památka po něm jsou obruby a zarostlý chodníček, který už nikam nevede. V rámci projektu by došlo k odstranění chodníčku, obrub a zrušilo by se tak vyvýšení, které při vyšší trávě nemusí být viditelné a člověk může zakopnout.

Autor navrhuje nějaké původní obruby použít po okolí, kde jsou stejné, ale již poškozené a pro nejnižší cenu akci realizovat brigádně nebo od Technických služeb Lanškroun.

Hodnota projektu: 300 000 Kč

Popelníky na sloupy veřejného osvětlení

Neschválen: 38 bodů

Popis projektu:

Umístění popelníků na sloupy veřejného osvětlení, jelikož ve městě jsou často vidět nedopalky od cigaret pohozené na chodníku. Autor navrhuje pro pilotní projekt vytipovat nejhorší místa a umístit 10ks popelníků např. na sloupy veřejného osvětlení. Pokud bude v okolí čisto, lze v budoucnu rozšířit popelníky na další vhodná místa.

Hodnota projektu: 30 000 Kč

Mlhoviště

Neschválen: 106 bodů

Popis projektu:

Umístění zařízení pro výrobu vodní mlhy na náměstí J. M. Marků, případně i náměstí A. Jiráska, pro osvěžení dětí, dospělých nebo i mazlíčků ve velmi parných a suchých dnech.

Hodnota projektu: 800 000 Kč

Vyvýšená lavička pro seniory

Neschválen: 93,5 bodu

Popis projektu:

Umístění ergonomické lavičky pro snazší usedání a vstávání (vyšší poloha sedáku) do „zahrady“ u Domova pro seniory.

Hodnota projektu: 50 000 Kč

Diskgolf v lokalitě Lanškrounských rybníků

Neschválen: 38,5 bodu

Popis projektu:

Vybudování diskgolfového hřiště s 4 - 8 koši v prostředí areálu Lanškrounských rybníků. Hřiště by zahrnovalo odhozové plochy, cílové koše a značení jamek, které budou sloužit k navigaci hráčů. Projekt by vyžadoval také instalaci informačních tabulí s pravidly hry.

Diskgolf je moderní sport, který kombinuje prvky golfu a frisbee a je vhodný pro lidi všech věkových skupin. Vytvoří se tak rekreační a sportovní prostor pro místní obyvatele a návštěvníky města Lanškroun.

Cílem projektu je poskytnout obyvatelům Lanškrouna a návštěvníkům novou atrakci, která podpoří aktivní životní styl, sportovní aktivity a zdraví. Diskgolfové hřiště v areálu Lanškrounských rybníků bude místem setkávání, rodinné zábavy a sportovního vyžití.

Hodnota projektu: 400 000 Kč

Hnízdní podložky pro čápy

Neschválen: 106 bodů

Popis projektu:

Umístění hnízdních podložek pro čápy do vybraných lokalit. Čáp bílý je ohrožený druh, chráněný zákonem. Dvě hnízdní podložky by čápům mohly nabídnout nové hnízdní možnosti a zvýšily by tím biodiverzitu v okolí našeho města.

Hodnota projektu: 200 000 Kč

Kontejnerová stání na tříděný odpad na veřejných prostranstvích

Schválen: 131 bodů

Popis projektu:

Na vybraných veřejných místech (dle autora projektu např. ul. Dobrovského, ul. Janáčkova, ul. M. Majerové, ul. B. Martinů) by bylo vybudováno stání pro kontejnery (na stávajících sběrných místech) a došlo ke zkulturnění obydleného okolí.

Autor navrhuje řešení z materiálu Traplast™, jehož nespornou výhodou je bezúdržbovost, kontejnerové stání může být na stinném i vlhkém místě, nenasakuje, neshnije, nekoroduje. V případě ušpinění, které se dá předpokládat, stačí kontejnerové stání opláchnout vodou a bude opět jako nové.

Hodnota projektu: 500 000 Kč

2. místo v hlasování obyvatel Lanškrouna

Čisté město

Schválen: 143 bodů

Popis projektu:

Umístění více odpadkových košů nejen na poklady našich mazlíčků. V některých částech města (především těch vzdálenějších od centra) obyvatelé postrádají odpadkové koše, není vhodné nosit pytlíky s exkrementy po celém městě.

Autor navrhuje umístění 10 ks odpadkových košů na směsný odpad.

Hodnota projektu: 120 000 Kč

1. místo v hlasování obyvatel Lanškrouna

Lavička u kruhového objezdu

Neschválen: -46,5 bodu

Popis projektu:

Umístění lavičky ke kruhovému objezdu před firmu ORSO. Lavička bude sloužit k odpočinku při cestě z autobusového nádraží a také se zde bude možné kochat výhledem na upravený kruhový objezd.

Hodnota projektu: 25 000 Kč