Nabíjecí stanice elektromobilů ze solárních panelů

Neschváleno: -48 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu elektromobilů v Lanškrouně a zcela jasnému trendu elektromobility chybí v našem městě nabíjecí stanice. Tato stanice by se mohla vybudovat na pivovarském náměstí, kde by bylo možné dobíjet elektromobily občanů, kteří nemají tuto možnost ve svém domě. Součástí nabíječky by byly solární panely, umístěné na bytovém domu Městského bytového podniku - Pivovarské náměstí 160, ze kterých by částečně pocházela elektřina pro elektromobily. Tato investice může přilákat majitele elektromobilů do města a zvýšit tak zájem o služby a turismus ve městě.

Hodnota projektu: 699 000 Kč

Hnízdní podložka pro čápy

Neschváleno: 140,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Hnízdní podložky pro čápy se staví různě po celé republice a jsou čápy vstřícně přijímány. V okolí Lanškrouna se jich také několik nachází.

Tato by mohla podpořit a zvýšit početnost čápů na Lanškrounsku, konkrétně třeba v okolí Lanškrounských rybníků.

https://www.veronica.cz/otazky?i=207

Hodnota projektu: 50 000 Kč

Větší dřevěný altán do parku nebo k rybníkům

Neschváleno: 11,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Hezký větší dřevěný altán, který poslouží ke scházení se i v deštivém počasí. Nejlepší umístění by bylo někam do parku nebo k rybníkům.

Hodnota projektu: 500 000 Kč

Modernizace sportoviště na ul. Českých bratří

Schváleno: 223,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Navrhujeme modernizaci sportovních prvků na hřišti na ulici Českých bratří, parcelní číslo 3081/17 o celkové výměře 4.403 m2. Sportoviště se nyní nachází v neudržovaném a extrémně zanedbaném stavu.
Navrhujeme především opravu sportovních prvků (koše, branky, kůly), umístění nových (např. stůl na stolní tenis), umístění laviček a zpevnění povrchu pod basketbalovými koši. Na hřišti lze provozovat velkou škálu sportů od míčových her až po atletiku. Hřiště slouží také přilehlé ZŠ Dobrovského pro výuku tělesné výchovy.

Hodnota projektu: 500 000 Kč

1. místo v hlasování obyvatel Lanškrouna.

Výsadba stromů podél cyklostezky Lanškroun-Žichlínek

Neschváleno: 180,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Stromy jsou nezbytným krajinným prvkem. Nejen, že nám poskytují životadárný kyslík, ale také čistí vzduch, zachytávají prach, vytváří nenahraditelný stín, působí jako přirozené větrolamy a sněholamy. Stromy vytváří klimaticky příjemné a příznivé prostředí. V neposlední řadě jsou stromy a keře domovem a úkrytem ptáků a drobných živočichů.
Ve stromech je tak naděje na budoucnost života na Zemi. Je nezbytné posílit výsadbu, ale rovněž i ochranu vzrostlých stromů.
Výsadba stromů podél cest má v Česku historickou tradici.

Pro zvýšení užitné hodnoty by bylo nejvhodnější vysadit stromy ovocné, jeřáby, případně bobulové keře, které tak zároveň poskytnou potravu ptákům a dalším tvorům.

Hodnota projektu: 75 000 Kč

Zveřejnění obsahu všech lanškrounských kronik

Neschváleno: 96 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Kompletně zpřístupnit široké veřejnosti obsah všech kronik týkajících se života v Lanškrouně, tj. veškerý obsah naskenovat a zveřejnit na webových stránkách města či městského muzea.
V současné době jsou na městských stránkách zveřejněny pouze kroniky po roce 2000.

Hodnota projektu: 20 000 Kč

Revitalizace schodů Houští-Na Větru

Schváleno: 196 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Oprava a zvýšení bezpečnosti schodů spojující ulice Houští a Na Větru. Kovové schody jsou prohnuté, za mokra velmi kluzké, konstrukce samonosného schodiště neodpovídá současným normám. V dolní části navazuje na kovové schodiště pěšina s dalšími schody s nevhodným sklonem. Při dešti je pěšina blátivá. "Myší díra" je velmi frekventovaná spojnice Třešňovce s Lanškrounem, denně ji využívají dospělí i školáci mířící na ZŠ Dobrovského nebo dále do města.

Hodnota projektu: 800 000 Kč

2. místo v hlasování obyvatel Lanškrouna

Zpevnění cesty - Sportcentrum Forea

Neschváleno: 70 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Současný alternativní vstup do Sportcentra Forea bývá na jaře a na podzim rozblácený a nedá se použít. Navrhuji zpevnit tuto cestu (zámková dlazba nebo asfalt)

Parcelní číslo: 700/3
https://mapy.cz/s/cacaduvake

https://mapy.cz/zakladni?x=16.61203&y=49.91534&z=19&pano=1&pid=58236498&newest=0&yaw=2.652&fov=1.571&pitch=0.157&base=ophoto

Hodnota projektu: 200 000 Kč

Skříňky pro úschovu věcí na koupališti

Neschváleno: 97 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Několikrát jsem se dostala do situace, kdy jsem byla na Koupališti u Dlouhého rybníka plavat nebo běhat po cestách v okolí a potřebovala jsem si někam odložit věci jako např. klíče, peněženku, brýle, mikinu apod. a nebylo kam.
Bylo by super, kdyby u rybníka bylo pár uzamykatelných skříněk nebo schránek na uložení těchto věcí.

Hodnota projektu: 150 000 Kč

Odpočinkové lavičky s opěradly uvnitř města

Neschváleno: 136,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Pro lidi, hlavně starší, pohybující se bez automobilu. Je řada tras městem, kde není kam se posadit a odpočinout.
Například od Magdalenského kostela - směr areál Kaufland, směr Žichlínek, směr výpadovka Luková atd.
Návrh: pořídit 10 laviček po Kč 15000 a vhodně je rozmístit uvnitř města na pozemky vlastněné městem.
Mnoho starších lidí je hrdých na to, že se dokážou o sebe starat a dojít si na nákupy nebo na procházku mezi lidi. Chůze je zdravá, ale nelze tyto spoluobčany vystavovat chůzi do nadměrných pěších vzdáleností bez možnosti odpočinku.

Hodnota projektu: 150 000 Kč

Veřejné griloviště s posezením

Neschváleno: 50 bodů

Popis návrhu slovy autora:

K létu patří vzájemné setkávání přátel, vůně grilovaného masa... V mnoha státech je běžné, že se setkáte s přáteli ve veřejném prostoru, ať už na piknicích či při grilování. K tomuto trendu se připojilo již mnoho českých měst a zřídilo veřejná griloviště. V Lanškrouně by své využití také určitě našlo.
Griloviště by obsahovalo pevně ukotvený gril, který je vhodný do veřejného prostoru (což se odráží v ceně), stůl poblíž grilu na odkládání surovin, odpadkový koš, lavičky a stůl k posezení.

Hodnota projektu: 162 000 Kč

Revitalizace parku u skautské klubovny

Neschváleno: 89,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Jedná se o parčík v ulici Na Větru, který slouží ke hrám skautům i místním dětem. Úpravy zvýší bezpečnost dětí a usnadní strojovou údržbu parku. Při úpravě se odstraní betonové obrubníky nefukčních cestiček k centru parku, kde se v místě bývalého pískoviště postaví lanová pyramida. Ta uspokojí dětské touhy po výškách.

Hodnota projektu: 500 000 Kč

Rozšíření mobiliáře na Dvorských Lánech

Neschváleno: 90,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

V Lanškrouně na Dvorských Lánech se za žluto-zeleno-oranžovým panelovým domem (B. Martinů 949-951) schází mladí, staří a i pejskaři a odpočívají ve stínu pod stromy nebo dovádí se svými mazlíčky. Navrhuji zde umístit volně 2 lavičky.

Hodnota projektu: 30 000 Kč

Zrušení obrub po starém hřišti na Dvorských Lánech

Neschváleno: 72,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

V Lanškrouně na Dvorských Lánech se za žluto-zeleno-oranžovým panelovým domem (B. Martinů 949-951) nachází již mnoho let zarostlé škvárové hřiště. Jediná památka po něm jsou obruby a zarostlý chodníček, který už nikam nevede. Navrhuji odstranit chodníček, obruby a zrušit tak vyvýšení, které při vyšší trávě nemusí být viditelné a člověk může zakopnout. Nějaké původní obruby použít po okolí, kde jsou stejné, ale již poškozené. Pro nejnižší cenu realizovat brigádně nebo od Technické služby Lanškroun, s.r.o.

Hodnota projektu: 10 000 Kč

Popelníky na sloupy veřejného osvětlení

Neschváleno: 60,5 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Ve městě vidíme nedopalky od cigaret pohozených na chodníku. Navrhuji pro pilotní projekt vytipovat nejhorší místa a umístit 10ks popelníků např. na sloupy veřejného osvětlení. Pokud bude v okolí čisto, lze v budoucnu rozšířit popelníky na další vhodná místa.

Příklad: https://www.mevatec.cz/popelnik-nastenny-prumer-150mm-bilo-cerny-P/

Hodnota projektu: 8 000 Kč

Chytré WC

Neschváleno: 39 bodů

Popis návrhu slovy autora:

Vybudování chytrého WC na běžeckém okruhu v okolí Lanškrounských rybníků. (inspiraci můžete najít ve Svitavách, kde ji mají již od roku 2019, dodavatel Toiletdesign Zruč nad Sázavou.

Mj. mají jich ve Svitavách více.

Hodnota projektu: 800 000 Kč